Infokommunikációs rendszerek (2016 előtt)

Szakirány: villamosmérnök

Ágazat: Médiakommunikációs technológiák és rendszerek ágazat

Háttér és célkitűzés

Az infokommunikáció a konvergáló távközlő és számítógép-hálózatokat, az ezen nyújtható szolgáltatásokat és a segítségükkel megvalósítható – beszéd-, adat-, kép-, video-, multimédia és összetett információs társadalmi – alkalmazásokat foglalja magában. A szakirány célja az infokommunikáció különféle területeinek bemutatása. A szakirány oktatásában több tanszék együttesen vesz részt. Az egyes tanszékek által gondozott tématerületek az úgynevezett ágazatok. A Híradástechnikai Tanszék az Infokommunikációs rendszerek szakirány keretében a Médiakommunikációs technológiák és rendszerek elnevezésű ágazatot kínálja a tématerület iránt érdeklődő hallgatóknak.

Megszerezhető ismeretek és kompetenciák

 • Médiatömörítési eljárások
 • Digitális tv- és hangműsorszórás rendszertechnikája
 • IP-alapú televíziós szolgáltatások rendszertechnikája
 • Portálfejlesztés, hálózati és médiaalkalmazások fejlesztése
 • Média- és távközlési hálózatok üzemeltetése

Szakiránytárgyak

 • Médiakommunikáció: A tárgy átfogó képet nyújt a már bevezetett, illetve bevezetés előtt álló szélessávú médiakommunikációs rendszerek rendszertechnikai felépítéséről, a kódolási és a modulációs technikákról, a vevőkről és a megvalósítható szolgáltatásokról, hogy a hallgatók tisztában legyenek azok lehetőségeivel és korlátaival.
 • Médiakommunikációs technológia és rendszerek laboratórium 1. és 2.: A laboratóriumi gyakorlatok során a hallgatók a médiakommunikációs rendszerekkel kapcsolatos kódolási, illetve dekódolási és modulációs műszaki problémákat és azok megoldási lehetőségeit vizsgálják. A tárgy a következő méréseket kínálja: analóg és digitális modulációk vizsgálata, összetett sztereó multiplex jel vizsgálata, képkódolási eljárások vizsgálata, valamint hangstúdió-technikai alapok.

Médiakommunikációs technológiák és rendszerek ágazat

Ajánlott választható tárgyak

 • Hangszerek fizikája: A tantárgy célja a hangszerekkel kapcsolatos általános ismeretek kibővítése és elmélyítése. Különösen ajánlott az aktívan zenélő és a zenekedvelő hallgatók számára.
 • Java-technológia: A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a Java nyelvvel, illetve a Javához kapcsolódó eszközökkel és technológiákkal.
 • Mobil internet: A tárgy célja az, hogy megismertesse a hallgatókat az internet mobilitást támogató megoldásaival.
 • Stúdióakusztika és hangfelvétel művészete: A tárgy a hangfelvétel-technika akusztikai és technikai–művészi határterületi kérdéseit tárgyalja, valamint a teremakusztika alapelemeit, elsősorban a hangfelvétel-készítés (stúdiók) és a megítélés (technikai helyiségek) akusztikai problémáit.
 • Számítógép-hálózatok üzemeltetése I. (VIHIAV96) és II. (VIHIAV97): A tárgyak alapvető célja, hogy megismertesse a számítógép-hálózatok gyakorlatias üzemeltetését – beleértve a hálózat tervezését, a hálózati eszközök telepítését, beállítását. A két tárgyat sikeresen elvégzők a Cisco CCNA (Cisco Certified Network Associate) minősítésének megszerzéséhez szükséges ismeretanyag birtokába jutnak.
 • Digitális stúdiótechnika: A tantárgy kismértékben az analóg és nagymértékben a digitális videó és televízió stúdiótechnikai kérdéseivel foglalkozik.

 Önálló laboratórium és diplomatervezés

Az önálló laboratórium és a diplomaterv témák tipikusan a Multimédia Hálózatok és Szolgáltatások Laboratórium (MEDIANETS) kutatás-fejlesztési tevékenységéhez kapcsolódnak, s ezáltal lehetőséget teremtenek a hallgatóknak a tanszék kutatási és ipari fejlesztési munkáiban történő részvételre.

Az aktuális hallgatói projektjavaslatok a következő címen találhatók: http://www.hit.bme.hu/portal/args/oktatas/onallo_labor_temak

 • Médiaformátumok és eszközök: forráskódoló algoritmusok alkalmazásai, egy- és többrétegű kódolások, médiabevitel és médiamegjelenítés
 • Adaptív médiaszolgáltatási architektúrák: folyamszerű médiatovábbítás (streaming) heterogén hálózati környezetben,   médiaszerverimplementációk és portálfejlesztés, interaktív multimédia-rendszerek, Internet tv, Video-On-Demand
 • Archiválás, audio- és video-studiotechnika: metaadatrendszerek, strukturált médiatartalom-leírás, videokulcsolás és effektezés, video- és audiotartalmat rögzítő és vágó rendszerek
 • Médiatartalom feldolgozása: valós idejű és offline videotartalom-elemzés, speciális objektumok felismerése, szituációanalízis, objektumszegmentálás és -követés
 • Műsorterjesztő hálózatok: digitális műsorszórás és IPTV-rendszerek rendszertechnikája, értéknövelt szolgáltatások modellezése és fejlesztése

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat célja, hogy lehetőséget adjon a hallgatóknak az ipari környezettel történő ismerkedésre, az egyetemen szerzett tudás gyakorlati elmélyítésére. A tanszék számos olyan ipari céggel áll kapcsolatban és teszi lehetővé a szakmai gyakorlatot, melyek a szakirány szakterületéhez kapcsolódó tevékenységet végeznek. Néhány példa a teljesség igénye nélkül: Ericsson Magyarország, Nokia Magyarország, Nokia Siemens Networks, Magyar Telekom, Antenna Hungária, Cisco Magyarország.

Továbbtanulási lehetőségek

 • Médiatechnológiák és –kommunikáció villamosmérnök mesterszakunk
 • A mesterszak elvégzését követően lehetőség doktori képzésben való részvételre

Elhelyezkedési lehetőségek

Volt diákjaink számos különböző helyen dolgoznak, kis- és nagyvállalatoknál, különbözõ pozíciókban használják fel tudásukat. A figyelem felkeltése céljából itt felsorolunk néhány nagyobb és érdekesebb céget, ahol hallgatóink sikerrel helyezkedtek el. A lista nem teljes, de jól mutatja, hogy számos cégnél van lehetőség a szakirányon szerzett tudás felhasználására és kamatoztatásra.

 • Ericsson Magyarország
 • Nokia Magyarország
 • Nokia Solutions and Networks
 • Magyar Telekom
 • Antenna Hungária
 • Cisco Magyarország

 Szakirányfelelős

Dr. Huszák Árpád, egyetemi adjunktus
BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
MEDIANETS Laboratórium
e-mail: huszak@hit.bme.hu
tel: +36 1 463 2076