Gábor Prónay

Honorary Associate Professor

Email: gpronay@hit.bme.hu

Room: I.L. 115

Phone: +36 1 463 2049


PROJEKTMENEDZSMENT ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA

Az International Project Management Association (IPMA) nemzetközi szervezete a tantárgyat 2016. márciusában minősítette (http://www.ipma.world/education/ipma-registration/ipma-registration-programme/ )

 A tantárgy célkitűzése az, hogy a hallgatók a tantárgy ismereteinek sikeres elsajátítása után képesek legyenek:

 • megérteni a projekt menedzsment és a funkcionális menedzsment közötti különbséget
 • felmérni a projektmenedzsmenthez szükséges ismereteket és képességeket
 • felmérni saját menedzsment képességeket
 • megismerni a menedzsment  hazai adottságait sikeres menedzserek tapasztalatai alapján
 • megismerni hazai és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező sikeres menedzsereket
 • projekteket alapszinten megtervezni, a projekt kockázati tényezőit elemezni
 • megérteni a projektek követésének és sikeres irányításának technikáit
 • megérteni a konfliktuskezelés módszereit
 • megérteni különböző kultúrák menedzsment sajátosságait
 • megismerni az ön- és projektmenedzselés lehetőségeit egy hierarchikus (vállalati) rendszerbe
 • módszereket nyújtani a professzionális munka kultúra kialakításához
 • megtanulni kritikusan elemezni és értékelni tanácsadók javaslatait

Mindezen ismeretek gyakorlati tapasztalatokat bemutató előadások, gyakorlati feladatmegoldáson és ahhoz kapcsolódó konzultációk során kerülnek bemutatásra.

A tantárgy során a hallgatók találkoznak hazai és nemzetközi projektmenedzsment gyakorlattal rendelkező szakemberekkel, akik esettanulmányaikon keresztül mondják el tapasztalataikat.

A tantárgyat felvevő hallgatók a megszerzett ismeretek és képességek birtokában képessé válnak komplex feladatok megoldásának megtervezésére, a tervek megvalósítását végző csapatmunka megszervezésére, az eredmények és a munkát végzők értékelésére, elismerésére.

Az ősszel induló tantárgy részletes leírása a https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIHIAV24 oldalon található és a projektmenedzsment sikeressége szempontjából minden fontos kompetencia (tudás-képességek-hozzállás-tapasztalat) terület fejlesztéséhez ad gyakorlatban használható ismereteket és szemléletet az előadó húszéves gyakorlati tapasztalataira építve.

TECHNOLÓGIAI ÖTLETEK MENEDZSMENTJÉNEK GYAKORLATI ALAPJAI  – STARTUP ÖTLETTŐL AZ ÜZLETI SIKERIG

A tantárgy célkitűzése az, hogy a hallgatók megismerkedjenek

 • egyéni, innovatív  ötletek üzleti hasznosítási folyamatával,
 • az ötlet hazai és/vagy nemzetközi piaci igényeket kielégítő vállalkozásba való átvitelével, az ehhez szükséges piaci elemzések elkészítésével,
 • a termék/szolgáltatás újdonságának kommunikációjával, a márkaépítés lehetőségeivel
 • a piacra vitelhez szükséges pénzügyi források megszerzésének lehetőségeivel,
 • a szellemi tulajdon költséghatékony védelmének lehetőségeivel,
 • a termék/szolgáltatás piacra alkalmas kifejlesztésének és értékesítés megszervezésének komplex folyamatát létrehozó projekt megvalósításának módszertanával, eszközrendszerével,
 • a sikerhez szükséges kompetenciák (tudások, képességek, attitűdök, tapasztalatok) igényével és fejlesztési lehetőségeivel

 Mindezen ismeretek gyakorlati tapasztalatokat bemutató előadások és konzultációk során kerülnek bemutatásra.

 A tantárgy során a hallgatók találkoznak hazai és nemzetközi innovációs gyakorlattal rendelkező szakemberekkel, akik esettanulmányaikon keresztül mondják el tapasztalataikat.

 A tantárgyat felvevő hallgatók a megszerzett ismeretek és képességek birtokában képessé válnak technológiai ötletek hasznosulási lehetőségeinek megítélésére, innováció menedzsment sokrétű feladatainak megismerésére.

Az ősszel induló tantárgy részletes leírása a https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIHIAV23oldalon található és olyan alkotói-előadói négyes tudására, tapasztalataira épül, akik maguk is részt vettek cégek alapításában és nemzetközi sikerre vitelében.