Gábor Prónay

Honorary Associate Professor

Email: gpronay@hit.bme.hu

Room: I.L. 115

Phone: +36 1 463 2049


Folyóirat- és konferencia publikációk

Prónay Gábor: Elosztott paraméterű csillapítók számítógépes modellezése. Híradástechnika XXV. évf. 7. sz. 1974. július

Gefferth László -Prónay Gábor -dr. Solymosi János -Trón Tibor: Elosztott paraméterű aktív RC áramkörök. Híradástechnika XXV. évf. 9. sz. 1974. szept.

Prónay Gábor: Elosztott paraméterű R és RC hálózatok számítógépes modellezése. Doktori értekezés. 1976.

Prónay,G. : Sensitivity and noise modeling of distributed RC line. Proc. of 6th Colloquium on Microwave Communication, vol. 1CTD-3/19, 1978.

dr. Prónay Gábor -dr. Trón Tibor -dr. Gefferth Lászó -Tolnay-Knéfély Tibor: Az interaktív számítógépes grafika néhány alkalmazása az elektronikában. XVI. Ipari Elektrónikus Mérés Szimpózium, Balatonszéplak, 1979

Hamza György -Prónay Gábor -Solymosi János -Trón Tibor – Udvarhelyi Gábor: Szigeteló alapú, integrált áramköri mintavételező szürők számitógéppel segitett tervezése és gyártása. Alkatrész Szeminárium. Siófok. 1981. okt. 26-28. 39. . old.

Prónay Gábor -Solymosi János -Trón Tibor: Lineáris áramkörök gyártási selejtarányának csökkentése. HTE Alkatrész Szeminárium. Kecskemét 1982. okt. 18-20.

Prónay Gábor -Solymosi János -Trón Tibor: Hibrid aktiv RC áramkörök gyártási selejtarányának csökkentése. HTE Alkatrész Szeminárium. Debrecen 1983. okt. 3-5.

dr. Prónay Gábor : A magyar elektronikai alkatrészipar fejlődésének perspektívái, különös tekintettel a technológia-behozatalra. Szakdolgozat, 1989. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Kereskedelmi Kar, Külgazdasági Szak.

Prónay Gábor : Projektmenedzsment különböző kultúrák kereszttüzében. 1. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum, Budapest, 1998. április 16. 147-163 oldal

Agárdi Ferenc, Bély András, Ferenc Kiss, Prónay Gábor : Magyar intézményi adatkommunikációs helyzetkép 1997-ben. 2. Távközlési és Informatikai Marketing Fórum, Budapest, 1998. szeptember 23. 47-66 oldal

Prónay Gábor : Projektmenedzsment erőforrás kérdései. 2. Távközlési és Informatikai Projektmenedzsment Fórum, Budapest, 1999. április 15. 165-181 oldal

Prónay Gábor : Projekt menedzsment a piackutatásban. 3. Távközlési és Informatikai Marketing Fórum, Budapest, 1999. szeptember 22. 41-50 oldal

Prónay Gábor : Fókusz csoportos kvalitatív kutatás lehetőségei és tapasztalatai. 5. Távközlési és Informatikai Marketing Fórum, Budapest, 2001. szeptember 19. 89-102 oldal

Prónay Gábor : Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről – amit a felsővezetőknek tudniuk kell. 5. Távközlési és Informatikai Projektmenedzsment Fórum, Budapest, 2002. április18. 53-62 oldal

Prónay Gábor : Néhány gondolat a projektmenedzsment kommunikációjához. 6. Távközlési és Informatikai Projektmenedzsment Fórum, Budapest, 2003. április10. 59-65 oldal

Gábor Prónay dr. : Conditions of Successful Realization of Infocommunication Solution Projects. IPMA World Congress, Budapest, 18-19 June 2004, pp1-4

Prónay Gábor : Felelősségvállalás feltételei és következményei a projektmenedzsmentben. 8. Projektmenedzsment a Gazdaságban Fórum, Budapest, 2005. április 7.

Prónay Gábor : Projekt siker és felelősség. 10. Projektmenedzsment a Gazdaságban Fórum, Budapest, 2007. április 5.

Prónay Gábor : Projekt szponzor : siker-felelősség-kompetencia. 11. Projektmenedzsment a Gazdaságban Fórum, Budapest, 2008. április 10.

Prónay Gábor : Projekt sikert elősegítő munkakultúra jellemzői és létrehozása. 12. Projektmenedzsment a Gazdaságban Fórum, Budapest, 2009. április 2.

Prónay Gábor : Projektmenedzsment elmélete és/vagy gyakorlat. 13. Projektmenedzsment a Gazdaságban Fórum, Budapest, 2010. április 8.

Prónay Gábor : hatékonyság növelés vállalati projekt iroda létrehozásával. 15. Projektmenedzsment a Gazdaságban Fórum, Budapest, 2012. április 5.

Prónay Gábor : Bizalom és szerepe a projekt sikerességében. 16. Projektmenedzsment a Gazdaságban Fórum, Budapest, 2013. április 4.

Blog szerkesztés

Projektmenedzsment Műhely munkáját támogató blog : https://mfor.hu/cikkek/projektmenedzsment.html. PM Műhely munka eredményeinek összefoglalása : www.linkedin.com hálózatban a „PM WORKSHOP HUNGARY-PRJEKTMENEDZSMENT MŰHELY” csoportban.

Egyetemi jegyzetek

Dr. Prónay Gábor -dr. Solymosi János – dr. Trón Tibor: Példatár a Lineáris hálózatokhoz. Tankönyvkiadó. Budapest 1977./J5-1293/

Dr. Prónay Gábor -dr. Solymosi János -dr. Trón Tibor: Tervezési segédlet a Lineáris hálózatokhoz .Tankönyvkiadó .Budapest 1977. /J5-1294/

Dr. Kiss Ferenc – dr. Prónay Gábor : Infokommunikációs szolgáltatások. BMGE MBA szakirányú továbbképzés, Budapest, 2002.

Dr. Prónay Gábor : Infokommunikácós menedzsment. BMGE MBA szakirányú továbbképézés, Budapest, 2003.

Egyetemi tantárgyak

1996 –  : Projektmenedzsment elmélete és gyakorlata (krédit pontos választható tárgy) –

2015 – : Technológiai ötletek menedzsmentje. Startupok az ötlettől a piaci sikerig (krédit pontos választható tágy)

Könyvek

Technika Kisencyklopédia. /Társszerzés/ Föszerkesztő: Dr. Polinszky Károly. Müszaki Könyvkiadó 1975.

Hiradástechnikai Kislexikon /Társszerzés/ Főszerkesztö: Dr. Izsák Miklós. Műszaki Könyvkiadó 1976.

Elektronikai kézikönyv /Lektor/ Föszerkesztő: D.G.Fink. Műszaki Könyvkiadó 1981.

Könyv lektorálás

R.L.Englund – A. Bucero : Projektszponzorálás, Akadémia Kiadó, 2009

Projektmenedzsment útmutató – PMBOK GUIDE. Akadémia Kiadó, 2013

Szabadalmak

Társfeltalálóként (FMV vállalati szabadalom) : „Átkapcsoló kapcsolási elrendezés többcsatornás villamos jelforrás mindenkori kitüntetett csatornájának fogadó jelbemenetre kapcsolására (lajstrom szám : 191430, oltalmi idő kezdete : 1984.07.19)

Társfeltalálóként (Mechanikai Laboratórium válalati szabadalom) : „ Kapcsolási elrendezés elektronikusan átkapcsolható frekvenciasávú szűrő és erősítő áramkör létrehozására (lajstromszám : 201431, oltalmi idő kezdte : 1986.05.16)