Gábor Prónay

Honorary Associate Professor

Email: gpronay@hit.bme.hu

Room: I.L. 115

Phone: +36 1 463 2049


1991 –       Pro-COMpass Kft.   tulajdonos – ügyvezető igazgató

  Stratégiai konzultáció :

 • Alacera International (USA) integrált biztonságtechnikai cégének üzleti stratégiája kidolgozásában közreműködés
 • Közlekedési Hírközlési és Vízügyi Minisztérium ( KHVM ) részére a magyar távközlés szabályozási kereteinek kialakítására ;
 • MATÁV részére három éves fejlesztési tervük műszaki, pénzügyi, piaci értékeléséhez ;
 • MATÁV PKI stratégiájának kialakításához ;
 • British Telecom részére a magyarországi értéknövelt és magánhálózati szolgáltatások beindításában ;
 • Westel  számára a GSM tender ajánlat kidolgozásában ;
 • MATÁV részére projekt menedzsment vállalati szabályzat kidolgozásához ;
 • MOL-TELECOM oktatási stratégiájának kialakításához ;
 • COMEX (később MatávCom) piaci stratégiájának kialakításához ;
 • MOL Rt. távközlési hálózatfejlesztési stratégiájának és terveinek kidolgozásához ;
 • Magyar villamosenergia-ipar távközlési rendszertervének műszaki-technikai‚ üzleti‚ piaci előkészítése ;
 • Hewlett-Packard Hungary magyarországi menedzsmentjének kialakításához ;
 • Cisco Systems Hungary magyarországi marketing kommunikációjához ;
 • MÁV Rt.-MOL Rt.-MVM Rt.-Sysytem Consulting távközlési fejlesztéseinek összehangolásához ;
 • GIRO Rt. hálózat- és szolgáltatásfejlesztéséhez ;
 • BM hálózat- és szolgáltatásfejlesztési irányainak kidolgozásához ;
 • Villamosenergia-ipari Távközlési Hálózat – és Szolgáltatásfejlesztési Stratégiához;
 • Paksi Atomerőmű Rt. távközlési és informatikai stratégiájához ;
 • MVM Rt. Igazgatóságának a társaság középtávú hálózatfejlesztési stratégiájának kialakításához
 •  IQSYS számára banki adattárház projekt minőségbiztosítási- és kommunikációs feladataihoz

Projektmenedzselés és- tanácsadás :

 •  Távközlési kormány- és miniszteri rendeletek szakmai előkészítésére  és érdekegyeztetésére  KHVM és a  Postai és Távközlési Főfelügyelet megbízásából ;
 • A magyar rendészeti- és közigazgatási hírközlési hálózat fejlesztésére a Belügyminisztérium  megbízásából ;
 • MNB irányította új bankközi zsíró rendszer beindítására ;
 • MNB irányította 3*8-as forint bankszámlaszám és új nyomtatvány bevezetésére;
 • A villamosenergia-ipar távközlési rendszerfejlesztési tervének kidolgozására a villamosenergia-ipar projektbe tömörült tizenöt vállalatának megbízásából ;
 • Tanácsadás a MATÁV Rt. OSS projektjének átvilágításában ;
 • Tanácsadás a MATÁV Informatikai Igazgatóság projekt eljárás rendjének kidolgozásához;
 • Tanácsadás Plaut számára MATÁV SAP HR bevezetés projekt tervének elkészítéséhez
 • MATÁV Internet szolgáltatás bevezetés (MATÁVnet/Axelero), projekttervezés, projekt működési rendjének kidolgozása ;
 • Középiskolai Internet szolgáltatás bevezetés (SuliNet) projekttervezése.
 • Hewlett-Packard támogatása EU belépéshez kapcsolódó országos alkalmazás fejlesztési projektek megvalósításához
 • Hewlett-Packard számára a országos, IHM-OM megbízású „Közháló” megvalósító projekt kommunikáció menedzsmentje
 • IQSYS számára ajánlatkészítési stratégiai tanácsadás
 • NETVISOR számára infokom üzemeltetési rendszer bevezetési- és ISO minősítési tanácsadás

Szakértői konzultáció :

 • Banki magánhálózati MATÁV ajánlat kidolgozásában ;
 • MATÁV stratégiájára, OSS-re, TQM-re kiírt pályázatokon külföldi és hazai ajánlattevők részére ;
 • Miniszterelnöki Hivatal számára a kormányzati integrált adat- és beszédátviteli hálózat koncepciójának kialakításához ;
 • MATÁV privatizáció pályázatának kiírásához és értékeléséhez a KHVM és az ÁV Rt. megbízásából ;
 • MVM Rt. hierarchikus EMS/SCADA rendszerhez kapcsolódó országos távközlési hálózat rendszerének vásárlására kiírt nemzetközi pályázat értékeléséhez;
 • MVM Országos Villamos Teherelosztó (OVT-MAVIR) kommunikációs igényeinek felméréséhez, a jövőbeli szolgáltatási igények kialakításához ;
 • Magyar Villamos Rendszer Irányító (MAVIR) Rt. távközlési üzemi szabályzatának kidolgozásához ;
 • MAVIR üzleti folyamatainak auditálásra való előkészítéséhez ;
 • MATÁV Üzleti Kommunikációs Üzletág szakmai, szervezeti felépítéséhez ;
 • Elektronikus kereskedelem kísérleti rendszerének megvalósítására üzleti terv előkészítés GIRO Rt. igazgatósága számára ;
 • Piaci partner keresésben a Siemens Rt. részére ;
 • Fővárosi információs rendszer (FIR) megvalósítási tanulmánya
 • MATÁV Rt. részére vezető támogató központ stratégia készítés támogatása

Hazai és nemzetközi integrált adat- és beszédátviteli fejlesztést célzó tenderek menedzselésea Budapesti Egyetemi Szövetség ( öt budapesti egyetem részvételével ), KSH, Főpolgármesteri Hivatal, ÁV Rt, MOL Rt. megbízásából. Részvétel MATÁV rurál tenderének elkészítésében.

Marketing tanulmányok készítése (kábel TV, adatátvitel, beszéd-adat integráció, X.25., X.400., EDI, GSM telefon, Internet, egységes üzenetkezelés (Unified Messaging), CRM, üzletmenet folytonosság/BCP, VSAT, VoIP, vezetékes átviteltechnika, PABX, ipari képfeldolgozás, keskeny- és szélessávú távközlési szolgáltatások, automatizálás, üzletmenet folytonosság tervezés, ügyfél menedzsment, szakértői konzultáció témákban) 3Com (U.S.), Admerca (CH), Antenna Hungária(H),  Bresnel(EYR),  BT(GB), Cisco (U.S.), Controll(H), DTI Consulting (U.S.), Epos PVI(H), Hewlett-Packard (U.S.), InfraTechniek(NL), Intercai(NL), Iskra(SL),   Kapsch-Nortel (A), Man-Hoesch(D), MATÁV (H), MVM (H), Oracle (U.S.), Schrack-Ericsson(H), Siemens (D), Telemecanique(F), Unisys (U.S.), Westel (H), 7+(H) részére.

Szakmai és menedzseri továbbképzések (projekt menedzsment ; a tenderezés szakmai, kereskedelmi és jogi kérdései ; költség alapú árképzés ; piackutatás ; értékesítés – nagy vevők kiszolgálása, vállalati kommunikáció ; infokommunikációs megoldások személyes értékesítése kiemelt ügyfelek részére ; vállalati szervezet kialakítás lehetőségei) szervezése és bonyolítása banki, biztosító társasági, államigazgatási intézmények és infokommunikációs gyártók/szolgáltatók szakemberei számára (vezetőképzés vagy szakmai továbbképzés keretében). Phare-CBC „Határon átnyúló integrációs menedzserképzés” pályázatra (2005)  projektmenedzsment ismeretekkel kapcsolatos tárgytematika fejlesztése

1993. december 22. – 1994. március  MATÁV Rt. Igazgatótanács, igazgatósági tag

Részvétel a privatizáció után alakult első igazgatótanács átalakító munkájában.

1990  Magyar Gazdasági Kamara,  főtitkár

Választott funkció ( 17 jelölt közül ). Kamarai átszervezés lebonyolítása új alapszabály létrehozásával, ICC világszervezeti tagság elérésével. Országos üzleti, gazdasági informatikai hálózat kiépítésének beindítása.

1984 – 1989  Hiradástechnikai  Tudományos  Egyesület,  főtitkár-helyettes, ügyvezető

Elektronikai és távközlési szakértői és tervezési projektek menedzselése, szervezet és taglétszám fejlesztés, nemzetközi kapcsolat építés, szakmai érdekvédelem, szakmai folyóirat szerkesztés, nemzetközi és hazai szakmai konferencia szervezés.

1970-1984  BME Hiradástechnikai Elektronika Intézet, egyetemi adjunktus

Oktatás (egyetemi nappali, esti és levelező tagozaton, mérnöktovábbképzésben, szakmérnöki képzésben, Kandó Főiskolán), tudományos kutatás ( mintegy tucat nemzetközi publikációval, fél éves  részvétellel a Cseh Akadémia URE intézet illetve a párizsi École National des Telecommunications munkájában, summa cum laude minősítéssel megvédett doktori disszertációval )  és ipari fejlesztés ( magyar távközlési és elektronikai vállalatok számára, több szabadalom létrehozásával is ).

 Iskolai végzettség :

              Év                                  Intézmény                          Minősítés

            1987                Budapesti Közgazdasági Egyetem      mérnök-közgazdász

            1971                    Budapesti Műszaki Egyetem            mérnök-tanár

            1970                    Budapesti Műszaki Egyetem           villamosmérnök

                                          (Hiradástechnika  szak )                 (kitüntetéssel )

Munkakörön kívüli szakmai tevékenység :

A Projektmenedzsment Fórum alapító szervező bizottsági elnöke (a Fórum megszervezésére 1998-tól 2014-ig 17 alkalommal került sor (a legutóbbi Fórumok kiadványai és felhívásai megtalálhatók: www.hte.hu/web/projekt13 ,www.hte.hu/web/projekt 2014 oldalon, korábbi Fórumok elérhetők a www.hte.huoldalon). A Fórumot támogatja az Informatikai Vállalkozók Szövetsége (IVSZ), a PMI Budapest Magyar Tagozat, a FÖVOSZ (az IPMA képviselője), a Magyar Projektmenedzsment Szövetség (PMSZ). Alkalmanként 70-100 cég 130-150 szakembere vesz részt  a különböző iparágak (infokommunikáció, pénzügy, biztosítás, építés, állam- és közigazgatás) szolgáltatóinak, rendszerintegrátorainak, tanácsadóinak és nagy felhasználóinak képviseletében. A programban minden évben 25-28 előadás hangzik el és több kerekasztal is megrendezésre kerül. A 2002-ben először kiírásra került „AZ ÉV PROJEKTMENEDZSERE” díj zsűrijének alapító elnöke (2002-2010), majd tagja (2010-) – www.evprojektmenedzsere.hu . „AZ ÉV PM DIPLOMATERV ÉS SZAKDOLGOZAT” díj alapítója és zsűrijének tagja.

HTE Távközlési és Informatikai Projekt Irányítók Klubja (TIPIK) szakosztály elnöke az 1996-os alapítás óta (www.hte.hu/projektmenedzsment-szakosztaly).

Projektmenedzsment Műhely létrehozása és vezetése (2010-a Műhely blogja : http://blog.mfor.hu/projekt). A Műhely a projektmenedzsment elmélet és gyakorlat kérdéseit tudományos igénnyel kívánja kezelni. A Műhelyben, különböző iparágak gyakorló menedzserei és egyetemi oktatók-kutatók cserélnek eszmét, a saját blogon meghirdetett témákban. A Műhely munka eredményeinek összefoglalói a Linkedin portálon (www.linkdein.com) a “PM WORKSHOP HUNGARY – PROJEKTMENEDZSMENT MŰHELY” csoportban (Groups) találhatók – https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=4315748.

HTE Kommunikációs Marketing Klub (KOMA) szakosztály alapító alelnöke (1997-2007)

„Projektmenedzsment elmélete és gyakorlata” kredit pontos, választható tantárgy oktatása  a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán (1996 – ).

„Technológiai ötletek piacra vitele – startup ismeretek” – képzés Corvinus Egyetem EVK részére (2014 -)

BME MBA oktatás infokommunikációs szakirányának kidolgozója és oktatója (tantárgyak : infokommunikációs szolgáltatások és infokommunikációs menedzsment).

Állami vizsgabizottsági tagság a BME-n (1985 – ).

Társadalmi funkciók :

MTA Távközlési Rendszerek Bizottsága tagság (1985-90)

HTE Kommunikációs Marketing Klub (KOMA) – szakosztály alelnök (1997-2000)

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar címzetes docense (1996 – ), a Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék óraadója (1985 – )

Hiradástechnikai Tudományos Egyesület – tag (1973- ),  alelnök (1990 -1996)

HTE Hírlevél alapító főszerkesztő (1985-90)

Hiradástechnika folyóirat szerkesztőbizottsági tag (1993-2000)

A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Tanácsa által adományozott tiszteleti docens cím tulajdonosa (2002 – )

BME Menedzsment Szakkolégium PRO Klub tanár elnöke (2010-)www.mszk.bme.hu/newsite/pro

Kairos Society Hungary mentora (2013 -) (www.kairossociety.hu/about-us/mentors/ )

Amerikai Villamosmérnök Szövetség ( IEEE ) – tag – (1987 – ) Magyar Tagozat- alapító (1987-),  treasurer (1987 – 1990)

Amerikai Projekt Menedzsment Szövetség (PMI) – tag – (2004 -), Magyar Tagozat elnökhelyettese – (2005 -2009)

Amerikai Biztonságtehnológiai Egyesület (ASIS) tagja (2007-2010)

American-Hungarian Executive Circle (AHEC) tiszteleti elnökségi tagja (2004 -) – http://americanhungarian.org/members.php

Kitüntetések :

MM „Kiváló tanulmányi munkáért“ kitüntetés, 1964

MM „Kiváló tanulmányi munkáért“ kitüntetés, 1964

BME rektora által alapított „Kiváló szakmai-tanulmányi munkáért“ emlékérem, 1970

Ipari Minisztérium által alapított „Kiváló munkáért“ kitüntetés, 1982 és 1986

HTE Puskás Tivadar díj (1984 és 2006)

Az 5. Projektmenedzsment Fórum legjobb előadója (2002)