Tehetségápolás 2015

Számítógép-hálózatok Talent Kör

A félév során több alkalommal érdekes kérdéseket, korszerű kutatási témákat és más eseményeket kínál a tehetségápoló foglalkozások keretében, betekintést ad az izgalmas elméleti és gyakorlatias kutatásokba, projektekbe, sőt a hallgatók maguk is csatlakozhatnak ezekhez, ami nagymértékben segítheti a továbbiakban az önállólabor munkát, a szakdolgozat vagy diplomamunka megírását, de egy TDK dolgozat elkészítését is nagymértékben előmozdíthatja! Több látogatást is szervez innovatív magyar cégekhez, amelyek a ICT területen értek el átütő (világ)sikert, ahol megismerhető a cégek technológiai háttere, szolgáltatásaik sikerének záloga.

Szeptember 9, csütörtök 13h, IB110

Eligazító megbeszélés

dr. Simon Vilmos

Szeptember 18, csütörtök 16h, IB210

Önszerveződő hálózatok a jövő városaiban: rajban repülő drónoktól a közösségi érzékelésig

Előadó: dr. Simon Vilmos, docens

Naponta bombáznak bennünket futurisztikus hírekkel a jövö okos városairól, ahol minden négyzetméteren szenzorok százai és automatizált intelligens szolgáltatások tucatja vár majd ránk. Hol tartunk most és melyek a legígéretesebb irányok?

Az előadás keretében 2 olyan témát mutatunk be amelyek keretében komoly kutatások és fejlesztések folynak a világban: az egyik a mobil csomópontok rajban történő mozgása (drónok, önjáró autók), míg a másik a közösségi érzékelésen alapuló alkalmazások használata okos városokban.

A mobil csomópontok rajban történő mozgásának modellezése (angol szakirodalomban flocking) egyre több komoly kutatóhely figyelmét ragadja meg, ugyanis ezek az alapjai a drónok, robotok vagy autók központi kontroll nélkül koordinált csoportos mozgásának, amelyre egyre több katonai és civil alkalmazás is épít. A megoldandó probléma: hogyan lehet egy központi irányító nélkül a mobil csomópontokat rábírni arra, hogy csoportokban mozogjanak önszerveződő módon, kitüntett célpontok felé mozgatva őket.

A mai városlakók túlnyomó többsége rendelkezik már olyan mobil készülékkel (okostelefonnal, tablettel), amelyek segítségével monitorozni lehet a tömeg dinamikáját, mozgását. A városi autós és tömegközlekedés illetve a tömegrendezvények állandó problémája a tömegmozgások és -attítűdök nem ismerete, így a közlekedők irányítása, tájékoztatása, az esetleges pánikhelyzetek, evakuációk előrejelzése is igen nehéz feladat. A cél olyan hálózati alkalmazások kifejlesztése, amely lehetővé teszi az okostelefonok által szolgáltatott adatok (felhasználó helyzete, mozgási sebessége stb.) begyűjtését, feldolgozását, illetve ezen adatok alapján hozott döntések hatékony kommunikációját a résztvevők felé. Ezen megoldások célja, hogy a jövő okos városaiban elősegítse a közlekedési dugók kialakulásának megelőzését, illetve a vészhelyzetekre adott gyors válaszokkal elkerüljük ezek tragikus kimenetelét.

Szeptember 25, csütörtök 16h, IB210

3D videó átvitele IP hálózatban

Előadó: dr. Huszák Árpád, adjunktus

A manapság megvásárolható 3D-s televíziók egyik komoly gondja, hogy a 3D-s hatások csak szemből, egy meglehetősen alacsony betekintési szögben érzékelhetők. A 3D videó új megközelítése az FTV (Free Viewpoint Television) technológián alapul, melynek lényege, hogy megengedné a felhasználónak, hogy interaktív módon változtathasson nézőpontot. A terület számos kihívást támaszt a mérnökök elé, hiszen a felvétel, átvitel, lejátszás és vezérlés külön-külön érzékenyen befolyásolhatja a felhasználói élményt.

Október 2 csütörtök 16h, IB110

iParking - Beltéri pozicionáláson és navigáláson alapuló intelligens parkolás

Előadó: dr. Farkas Károly, docens

Parkolóházakban az intelligens parkolást segítő rendszerek gyorssá, kényelmessé és hatékonnyá tehetik a beérkező autósok számára a megfelelő szabad parkolóhely kiválasztását és megtalálását. Az iParking rendszer egy olyan intelligens, WiFi alapú kommunikációs architektúrára épülő, parkolást segítő rendszer, amely a beérkező autós számára a parkolóház bejáratánál javasol egy szabad parkolóhelyet, és oda is navigálja az autóst. A parkolóhelyek állapotának nyomonkövetését és a navigációt egy kombinált szenzor és vezeték nélküli kommunikációs infrastruktúra valósítja meg, amely alkalmas az autós pozíciójának meghatározására is, és ez alapján a parkolóházon belüli navigálásra. Az autós számára egy egyszerű, Android platformon futó navigációs alkalmazás lett kifejlesztve, amely a parkolóház térképén instrukciókkal látja el a vezetőt a kiválasztott parkolóhely megtalálása érdekében.

A résztvevők betekintést nyernek az iParking rendszer fejlesztésébe, megismerkednek a rendszer architektúrájával és az alkalmazható technológiákkal, valamint a kitűzhető önálló feladatokkal.

 

Közösségi érzékelésen alapuló szolgáltatások

A közösségi érzékelésen alapuló helyfüggő szolgáltatások manapság egyre nagyobb figyelmet követelnek maguknak, és várhatóan a jövőben a mobil és internetes piac domináns szereplőivé fognak válni. Jó példa erre a Boston városában nemrég bevezetett kátyufigyelő szolgáltatás, ami a városlakók mobil készülékeinek szenzorai segítségével vizsgálja az utak állapotát a városlakók szokásos, mindennapi közlekedési aktivitásán keresztül. Ezen témához kapcsolódóan egy nemzetközi együttműködés keretében célunk egy mobil-alapú, közösségi érzékelést felhasználó szolgáltatási platform létrehozása, amelyen keresztül hétköznapi tárgyak vagy környezeti események és jelenségek figyelhetők meg, melyekből a közösség számára hasznos és értékes információk és szolgáltatások származtathatók. További terveink között szerepel a kifejlesztett platformon alapuló szolgáltatások implementálása demonstrációs jelleggel (például valós időben frissülő intelligens menetrend készítése városi tömegközlekedéshez).

A résztvevők megismerkednek a közösségi érzékelésen alapuló szolgáltatások témakörével, valamint a kitűzhető önálló feladatokkal.

Október 9: elmarad, Schönherz Qpa

Október 16, csütörtök 16h, IB110

Kvantumkommunikációs kalandozások

Előadó: dr. Bacsárdi László, docens

Az 1980-as évektől folynak olyan kutatások, amelyek a kvantummechanikát és az informatikát próbálják közös nevezőre hozni. A számos elméleti eredmények mellett egyre többször hallani sikeres kísérletekről. Sőt! Mára már a kvantuminformatikai alapelvek elhagyták a fizikusok laboratóriumait és egyre inkább a mérnökök eszköztárainak részévé válnak, különösen a számítógéphálózatok területén. A kalandozás során betekintünk a kvantumkommunikáció világába, ahol kvantumbitekbe kódoljuk az információt és kvantumszámítógépeket használunk, ahol létezik a teleportáció, ahol könnyen feltörhető az RSA, ugyanakkor hatékonyan lehet titkosítani is. Nem csak egy elméleti kalandozás vár az előadás résztvevőire, mert a HIT-en zajló kvantum titkosító építésének gyakorlati rejtelmeibe is beavatjuk őket.

Az előadás PDF-ben ezen a linken érhető el:
http://www.hit.bme.hu/~bacsardi/pub/bacsardi_kvantum_20141016.pdf

Október 30, csütörtök 16h, IB110

Célzott kibertámadások: az új kihívás az IT biztonságban

Előadó: dr. Buttyán Levente, docens

Az elmúlt években megnőtt a kártékony kódot (idegen szóval malware-t) használó célzott kibertámadások száma. Az előadásban az információszerző kém malware-ekre fókuszálunk. Részletesen bemutatjuk a Duqu és a Flame kártevőket, és röviden áttekintjük több más ismert kém malware tulajdonságait is. A közös ezekben az esetekben az, hogy a támadás mindig fontos célpontok ellen irányult, a támadó tevékenysége évekig rejtve maradt, és a cél eléréséhez a támadók fejlett eszközöket alkalmaztak, nem ritkán nulladik napos sérülékenységeket használtak ki. Miután a célzott támadások tulajdonságait megvizsgáltuk, bemutatjuk, hogy ezek milyen kihívások elé állítják az IT biztonsági szakembereket. Többek között szót ejtünk a támadók és a védekezők között fennálló információs aszimmetriáról, a kódaláírás problémáiról, és az incidensekkel kapcsolatos információk megosztásának problémájáról.

November 6, csütörtök 16h, IB110

Skálázható Future Mobile Internet Architektúrák

Előadó: Bokor László

A mobil internet valósággá vált, fejlődése pedig folyamatos. A mobil multimédia előretörése, új alkalmazások megjelenése (eHealth, szenzorok, stb), a P2P és egyéb fájlmegosztás előretörése, és az új hozzáférési technikák (HSPA, LTE, LTE-A, pico- és femtocellák, WiFi/WiMAX, stb.) terjedése miatt megjelenő új forgalmi igények kiszolgálása azonban egyre nehezebb. Mivel a mai mobil Internet architektúrákat alapvetően hangszolgáltatásra tervezték és az adatszolgáltatások támogatása később, centralizált elemekben került a szabványokba, ezért az új követelmények ma már architekturális változásokat is implikálnak. A jelenlegi centralizált és/vagy hierarchikus rendszerek kezdenek elmozdulni az elosztott és "flat" (vagyis központi csomópontokat szinte teljesen nélkülöző) szisztémák felé.

Az előadás vázolja a mobil Internet forgalmának evolúcióját, bemutatja a mobil Internet skálázhatósági problémáit, ismerteti a "flat" és elosztott architektúrák jellemzőit, a megoldás felé vezető út első lépéseit és a főbb megfontolásokat.

A valósággá vált mobil internettel terjedő új alkalmazások, hozzáférési technikák és a növekvő forgalmi igények kiszolgálása egyre nehezebb. A jelenlegi centralizált és/vagy hierarchikus rendszerek kezdenek elmozdulni az elosztott és "flat" (vagyis központi csomópontokat szinte teljesen nélkülöző) szisztémák felé, a paradigmaváltás azonban rengeteg kérdést és megoldandó problémát vet fel.

November 7, péntek

Látogatás a Rackforestnél

A cég tulajdonosai, vezetői (akik előtte a világ egyik vezető streaming szolgáltatásának voltak az IT vezetői) azzal az elhatározással alapították meg a céget, hogy Magyarországon is elérhető legyen olyan professzionális szolgáltatás a szerverbérlés, -üzemeltetés és hoszting piacon, amely a legmodernebb eszközök, infrastruktúra előnyeit kihasználva, árait reális, megfizethető szinten tartja, miközben világméretű cégekre jellemző stabil, megbízható szolgáltatást nyújt. Emellett fontos cél, hogy a magas színvonalú, biztonságos szolgáltatás, az automatizált folyamatok és a folyamatos kutatás-, fejlesztés mellett a cég mindig rugalmas, közvetlen kapcsolatot tartson fenn ügyfeleivel, leendő ügyfeleivel, a szakmával és a versenytársaival. Megmutatják nektek, hogyan épül fel egy hoszting cég technikai szempontból, mire kell figyelni, gondolva egy redundáns skálázható hálózatra, stabil de hatékony hűtésre stb . Megmutatják hogy milyen szervereket használnak és ők miért gondolják azokról hogy a legjobbak erre a feladatra.

November 13, csütörtök 16h, IB210

Hogyan képesek kiszolgálni a hálózati szolgáltatók az egyre növekvő forgalmat?
A hálózatelemzés és hálózattervezés elmélete és gyakorlata

Előadó: Jakab Tivadar

Évek óta folyamatosan szólnak hírek az Internet-forgalom dinamikus növekedéséről, ami folyamatos hálózatbővítési kényszert jelent a nyilvános hálózati szolgáltatók számára. Mik ennek a helyzetnek a meghatározó technológiai és üzleti vonatkozásai?

Lehet-e hatékony, időtálló megoldásokat találni erre a problémára, és ha igen, akkor vajon hogyan? Hol, hogyan bővítsük a hálózatokat? Hogyan hat a technológiák fejlődése a hálózatokra?

Ezekből a kérdésekből kiindulva az előadás keretében a hálózattervezés és hálózatelemzés témakörét, valamint a hálózati technológiák és architekturális megoldások fejlődésének ezekre gyakorolt hatását tekintjük át.

A tanszéken több mint két évtizede folyik valós méretű és komplexitású hálózatok modellezésével, elemzésével, tervezésével kapcsolatos kutató és fejlesztő munka, valamint szakértői tanácsadás. Ennek eredményeire és tapasztalatai alapozottan lesz szó mérnöki alkalmazásokról és megoldandó problémákról, valamint arról, hogy milyen modell- és módszerfejlesztő, valamint tervezési és elemzési feladatokon dolgozik aktuáisan az Addict labor hálózattervező csapata.

November 14, péntek, 16.30h

Látogatás a Ustream-nél

Havonta már 80 millióan használják a Ustream online videós platformot, a magyar fejlesztésű szolgáltatás kiemelt ügyfele többek között a Sony és a Verizon is. A szolgáltatás iránti növekvő érdeklődés a rendelkezésre álló erőforrások folyamatos fejlesztését igényli, míg egy évvel ezelőtt még 200 körül volt a vállalatnál dolgozók száma, addig napjainkra világszinten már 250-en vannak a cégnél. Bár már három kontinensen vannak irodái a Ustreamnek, a társaság központja Budapesten van, itt végzik a termékfejlesztést, innen történik az üzemeltetés. Ezt a központot fogják nekünk megmutatni az Andrássy út egyik legszebb épületében, amely a nemrég felújított, legendás Párisi Nagyáruház három szintjét vette birtokba, vagyis közel 1800 négyzetméternyi irodateret bérelnek az Andrássy úton január óta. Elmesélik nekünk minek köszönheti a cég a világsikert, illetve milyen streaming technológia áll e sikerek mögött.

November 20, csütörtök 16h, IB210

Füstjelek helyett - egyszerű távfelügyeleti rendszerek - TeleNyugi

Előadó: Vajda Lóránt, igazgató, BME Egészségipari Mérnöki Tudásközpont

Európa lakosságának öregedésével egyre nagyobb gondot jelent a társadalom számára az idősek ellátása, gondozása. Ez az Európai Unió minden országát, így Magyarországot is érinti. Folyamatosan nő azok száma, akiknek nehézséget jelent az önálló életvitel, noha mind az érintettek, mind a családtagjaik számára az a legkellemesebb, továbbá a társadalom számára az a legolcsóbb megoldás, ha a szülők, nagyszülők megszokott környezetükben, saját otthonukban töltik napjaikat. Természetesen kizárólag akkor, ha az idős személy biztonságban érzi magát, valamint hozzátartozói nyugodtak lehetnek.

Régen a szülők házának kéményéből felszálló füst jelezte, hogy az öregek felkeltek, és rendben elkezdték napi tevékenységüket. A szomszédoknak, a közelben lakó gyerekeknek a füst megbízható támpontot adott. A helyzet azonban mára megváltozott, ezért más megoldásokat kell keresni az otthonaikban egyedül élő idős, esetleg beteg emberek biztonságérzetének növelésére, rokonaik megnyugtatására, illetve szükség esetén a megfelelő intézkedések megtételére. A füstjeleket napjainkban a korszerű informatika és távközlés eszközei helyettesíthetik, ráadásul földrajzi korlátok nélkül, azaz úgy, hogy a mért és továbbított jelek gyakorlatilag bárhol a világon nyomon követhetőek. Ilyen eszköz a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Egészségipari Mérnöki Tudásközpontja által kidolgozott TeleNyugi rendszer.

Mivel manapság már egyre több háztartásban van számítógép és internet-hozzáférés, az idősebb generáció tagjai is óhatatlanul kapcsolatba kerülnek az informatikai eszközökkel. A kezdeti – érthető – félelmet és tartózkodást fokozatosan felváltja az érdeklődés, a barátkozás, majd az egyre intenzívebb használat. A tapasztalatok szerint remek ösztönzést jelent a távol élő, esetleg külföldön tanuló gyerekekkel és unokákkal való rendszeres kapcsolattartás akár e-mailben, akár a Skype-on keresztül, majd bővülhet a kör például a webes böngészéssel vagy különféle számítógépes játékokkal. Ez adta az ötletet, hogy rendkívül egyszerű, széles körben elterjedt informatikai eszközökre építve olyan rendszert alakítsunk ki, amellyel növelhető az otthonukban egyedül lévő idősek biztonsága, valamint hozzátartozóik nyugalma.