Multimédia rendszerek és szolgáltatások főspecializáció

Szakirány felelős tanszék: Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Oktató tanszékek: HIT, HVT, MIT, TMIT

Szakirányfelelős oktató: Dr. Simon Vilmos egyetemi docens (HIT)

Célkitűzés

A szakirány a multimédia alkalmazások és szolgáltatások nyújtásához szükséges kommunikációs hálózatokra és rendszerekre, a szolgáltatásnyújtást támogató technológiákra és platformokra koncentrál. Azok, akik elvégzik ezt a szakirányt, mély ismereteket fognak szerezni a korszerű médiakommunikációs és -kezelési technológiákról, valamint képessé válnak médiakommunikációs szolgáltatások és média információs rendszerek tervezésére, megvalósítására és működtetésére új generációs hálózatokon, különösképpen vezeték nélküli és mobil hálózatokon, valamint az Interneten. A legfontosabb témakörök, amelyekkel a hallgatókat előadások, gyakorlatok, laboratóriumi mérések keretében, az önálló munkára nagymértékben építve megismertetjük, a következők: korszerű mobil és vezeték nélküli hálózati rendszerek, a médiatechnológiák korszerű eljárása és technikái, digitális műsorszóró rendszerek, IP-alapú és Internetes médiatovábbítás és fogyasztás, szolgáltatásnyújtási platformok, tartalomszolgáltató hálózatok, média tartalomkezelő rendszerek.

A szakirány programja

Szaktárgyak

 

•  Mobil és vezeték nélküli hálózatok (1. szemeszter, 2/1/0/v/4 kredit, HIT) tárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse a mobil távközlés leglényegesebb technológiáival, illetve annak lehetőségeivel multimédia átviteli feladatoknál.

•  Szélessávú vezeték nélküli hírközlő és műsorszóró rendszerek (1. szemeszter, 2/1/0/v/4 kredit, HVT) tárgy célja a jövő szélessávú fix és mobil kommunikációs, továbbá műsorszóró rendszereinek alapvető – fizikai rétegbeli – tulajdonságainak tervezéséhez, modellezéséhez és vizsgálatához szükséges ismeretek átadása.

•  A multimédia technológiák alapjai (1. szemeszter, 2/1/0/v/4 kredit, HIT) tárgy az alapoktól indulva bemutatja az emberi hallás és látás pszichofizikai jellemzőit, az audió és videó jel előállításának, feldolgozásának és bitsebesség csökkentésének elvi alapjait. Bemutatja napjaink legfontosabb, szabványosított audio és video forráskódolási eljárásainak főbb implementációs részleteit.

•  Hálózati multimédia rendszerek és szolgáltatások (2. szemeszter, 2/1/0/v/4 kredit, HIT) tárgy a digitális médiaterjesztés, az IPTV és az internetes médiaszolgáltatások technológiái, rendszertechnikái és az azokon megvalósítható alkalmazások és szolgáltatások nyújtása témaköreiben ad korszerű ismereteket. Az MSc-szintnek megfelelően a hallgatók a fenti ismeretek megszerzése mellett képessé válnak a technológiák értékelésére, a megfelelő technikák megválasztására, pozicionálására, az adott célra szóbajövő megoldások összehasonlító elemzésére, teljesítőképességük vizsgálatára.

•  Médiainformatikai rendszerek (2. szemeszter, 2/1/0/v/4 kredit, TMIT) tárgy célkitűzései közé tartozik a digitális multimédia tartalomkezelés legfontosabb fogalmainak ismertetése, megoldásainak és technikáinak oktatása. A hallgatók megismerik a multimédia állományok jellemzésének és kategorizálásának elveit és szabványos előírásait. A kurzust elvégző hallgatók a félév végére képessé válnak az médiainformatikai rendszerek mérnöki feladatainak megértésére, elvégzésére, és a kapcsolódó feladatkörök ellátására, elsajátítva az ehhez szükséges technológiákat és eszközöket.

Mérési gyakorlat

•  Multimédia rendszerek és szolgáltatások laboratórium 1 (2. szemeszter, 0/0/3/f/4 kredit, HIT)

•  Multimédia rendszerek és szolgáltatások laboratórium 2 (3. szemeszter, 0/0/3/f/4 kredit, HIT)

Önálló laboratórium és diplomatervezés

Az önálló laboratórium és a diplomaterv témák tipikusan a MEDIANETS Lab kutatás-fejlesztési tevékenységéhez kapcsolódnak, vagy külső ipari partner által javasolt feladatok, s ezáltal lehetőséget teremtenek a hallgatóknak a labor kutatási és ipari fejlesztési munkáiban történő részvételre, illetve az ipari partnerekkel történő együttműködésre.

Az aktuális tanszéki projektjavaslatok a következő címen találhatók: https://www.hit.bme.hu/portal/args/oktatas/onallo_labor_temak

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat célja, hogy lehetőséget adjon a hallgatóknak az ipari környezettel történő ismerkedésre, az egyetemen szerzett tudás gyakorlati elmélyítésére. A MEDIANETS Lab számos olyan ipari céggel áll kapcsolatban, melyek multimedia rendszerekhez kapcsolódó tevékenységet végeznek. Néhány példa a teljesség igénye nélkül:

msc_szakirany_cegek

Ajánlott választható tárgyak

•  Számítógép-hálózatok üzemeltetése I. (VIHIAV96) és II. (VIHIAV97) tárgyak alapvető célja, hogy megismertesse a számítógép-hálózatok gyakorlatias üzemeltetését – beleértve a hálózat tervezését, a hálózati eszközök telepítését, beállítását. A két tárgyat sikeresen elvégzők a Cisco CCNA (Cisco Certified Network Associate) minősítésének megszerzéséhez szükséges ismeretanyag birtokába jutnak.

Tehetséggondozás

Számítógép-hálózatok Talent Kör http://medianets.hu/oktatas/tehetsegapolas

A félév során több alkalommal érdekes kérdéseket, korszerű kutatási témákat és más eseményeket kínál a tehetségápoló foglalkozások keretében, betekintést ad az izgalmas elméleti és gyakorlatias kutatásokba, projektekbe, sőt a hallgatók maguk is csatlakozhatnak ezekhez, ami nagymértékben segítheti a továbbiakban az önállólabor munkát, a szakdolgozat vagy diplomamunka megírását, de egy TDK dolgozat elkészítését is nagymértékben előmozdíthatja! Több látogatást is szervez innovatív magyar cégekhez, amelyek a ICT területen értek el átütő (világ)sikert, ahol megismerhető a cégek technológiai háttere, szolgáltatásaik sikerének záloga.

További információért kérjük lépjen kapcsolatba a szakirányfelelőssel!