Infokommunikációs rendszerek specializáció

Villamosmérnök (BSc)

comm

Háttér és célkitűzés

Az alkalmazásaink jelentős része használhatatlan hálózati kommunikáció nélkül, akár népszerű multimédiás szolgáltatásokról, a kommunikáló eszközök hálózatáról (Internet of Things), vagy űrtechnológiákról van szó.

Az infokommunikáció szakterület a hálózatokat és a rajtuk megvalósítható szolgáltatásokat és alkalmazásokat foglalja magában. A specializáció gyakorlatias megközelítésben foglalkozik

 • hálózati rendszerek és szolgáltatások kialakításával, konfigurációjával és üzemeltetésével,
 • vezetékes és vezeték nélküli technológiákkal,
 • médiatartalom-terjesztés és -feldolgozás technológiáival,
 • nagyfrekvenciás és műholdas rendszerek elemeivel,
 • rádiós mérőrendszerekkel és alkalmazásokkal.

 

 

 

A specializáció közös tárgyai

 • Mobil kommunikációs rendszerek (VIHIAC04): korszerű mobil és vezeték nélküli rendszerek (4G, 5G), személyes hálózatok, rádiós interfészek, berendezések hardveres felépítése és működése, gyártói megvalósítások ismertetése és alkalmazása.
 • Hálózati technológiák és alkalmazások (VITMAC05): jövőbe mutató vezetékes hozzáférési technológiák, hálózati rétegbeli kommunikáció alapelvei, útvonalválasztási algoritmusok, hálózati alkalmazások architektúrái, felhő alapú kommunikáció, Tárgyak Internete
 • Nagyfrekvenciás rendszerek (VIHVAC04): nagysebességű vezeték nélküli és vezetékes hálózatok, rádiós hálózatok tervezése, rádiós rendszerek frekvencia-erőforrásának tervezése, műholdas távközlő rendszerek, navigációs rendszerek, műsorszóró hálózatok

 

Multimédia technológiák és rendszerek ágazat

A médiaszolgáltatások rendkívüli népszerűségnek örvendenek, aminek eredményeképpen a globális hálózati forgalom több, mint 60%-a videó streaminghez köthető. A hallgatók az ágazat tárgyaiban megismerhetik a

 • korszerű médiakommunikációs rendszerek rendszertechnikai felépítését,
 • audió/videó kódolási technikákat,
 • digitális műsorszóró rendszerek működését,
 • médiaalkalmazások fejlesztését,
 • IPTV és Over-the-Top szolgáltatások üzemeltetését,
 • médiatároló és elosztó rendszerek működését.

iptv-tv-over-ip2

Ágazat tárgyai:

 • Multimédia technológiák és rendszerek (VIHIAC05): A tantárgy átfogó képet nyújt a korszerű médiakommunikációs rendszerek rendszertechnikai felépítéséről, a kódolási technikákról, a megvalósítható szolgáltatásokról. A hallgatók képessé válnak a dedikált hálózatokon működő és az IP feletti médiakommunikációs rendszerek és szolgáltatások üzemeltetésére és fejlesztésére.
 • Multimédia technológiák és rendszerek laboratórium (VIHIAC06): A mérések témakörei a digitális fényképezés és videózás műszaki alapjainak megismerése és gyakorlati vizsgálata, digitális képkódolási eljárások, hangstúdió-technikai ismeretek, a hangkeverés alapjainak elsajátítása, IP-alapú videótovábbítás módszereinek megismerése, médiaszerverek működése, 4G rádiós interfész működése, az OFDM-alapú 4G rádiós interfészek szimulációs vizsgálata, illetve Wi-Fi (802.11) átviteli teljesítőképesség mérése.

 

Önálló labor témák és diplomatervezés

Az önálló laboratórium és a diplomaterv témák tipikusan a Multimédia Hálózatok és Szolgáltatások Laboratórium (MEDIANETS) kutatás-fejlesztési tevékenységéhez kapcsolódnak, s ezáltal lehetőséget teremtenek a hallgatóknak a tanszék kutatási és ipari fejlesztési munkáiban történő részvételre.

Az aktuális hallgatói projektjavaslatok a következő címen találhatók: http://www.hit.bme.hu/portal/args/oktatas/onallo_labor_temak

Példák:

 • Adatbányászati megoldások okos városokban
 • Gépi tanuláson alapuló forgalom- és járműirányítás
 • A kooperatív jármű-kommunikáció (V2X/C-ITS) technológiái és alkalmazása
 • Internetelérés okos járművekben

v2x

Témalabor a HIT-en

A témalabor bemutatja a specializáció, illetve ágazat tanszékéhez tartozó műhelyeket. A hallgatók a témalabor foglalkozásai során megismerkednek a műhely munkájával, és elsajátítják a műhely témáinak műveléséhez szükséges speciális szakmai ismereteket.

 • IT biztonság bootcamp
 • ICT rendszerek elemzése, tervezése és fejlesztése a gyakorlatban
 • Autonóm járművek a jövő intelligens városaiban
 • Drónok – autonóm repülő robotok
 • Hangjelfeldolgozás – effektpedál készítése
 • IoT rendszerek fejlesztése
 • A jelen és a jövő kvantumkommunikációs megoldásai

 

Szakmai gyakorlat és ipari kapcsolatok

A szakmai gyakorlat célja, hogy lehetőséget adjon a hallgatóknak az ipari környezettel történő ismerkedésre, az egyetemen szerzett tudás gyakorlati elmélyítésére. A tanszék számos olyan ipari céggel áll kapcsolatban és teszi lehetővé a szakmai gyakorlatot, melyek a szakirány szakterületéhez kapcsolódó tevékenységet végeznek. Néhány példa a teljesség igénye nélkül: Ustream, Ericsson Magyarország, Magyar Telekom, Antenna Hungária, Cisco Magyarország, Commsignia, AdasWorks, Holografika, Silicon Computers.

ustream-logoadasworks-logo  silicon-logocommsignia-logoericsson-logoholografika-logot-systems-logoahrt-logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elhelyezkedési lehetőségek

A végzett hallgatóknak sok elhelyezkedési lehetőség kínálkozik: távközlési és média szolgáltatóknál, a gyártóknál, infokommunikációs rendszereket működtető, valamint szolgáltatásokat fejlesztő kis- és középvállalkozásoknál.

 

Specializációfelelős

Dr. Huszák Árpád, egyetemi adjunktus
BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
MEDIANETS Laboratórium
e-mail: huszak@hit.bme.hu
tel: +36 1 463 2076