Infokommunikáció specializáció

Mérnökinformatikus (BSc)

Célkitűzés

Az online szolgáltatások és alkalmazások alapja a hálózati szolgáltatói architektúra. A hálózati architektúrák fejlődésének fő trendjei ma a mobilitás terjedése, a virtualizáció, a felhőkommunikáció és a szoftverek arányának növekedése. Az architektúrát gyakorlatias megközelítéssel jól ismerő mérnök kitüntetett szakmai pozíciót szerez mind az infrastruktúra fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez, mind az online szolgáltatások megvalósításához. Az Infokommunikáció specializáció célkitűzése ilyen mérnökök képzése. A specializáció bemutatja a gyakorlatban működő és a közeljövőben várhatóan elterjedő kommunikációs hálózatok alapvető felépítését és működését. A hallgatók megismerik a hálózatokon megvalósított szolgáltatások, illetve a hálózatok által megvalósított informatikai alkalmazások legfontosabb területeit.

A specializációt a Távközlési és Médiainformatikai Tanszékkel közösen oktatjuk.

A specializáció programja

Mobil kommunikációs hálózatok (VIHIAC00) – Szabó Sándor

A kurzust elvégző hallgatók képesek lesznek a mai korszerű mobil rendszerek működésének olyan szintű áttekintésére, amely alapján a hálózatra szolgáltatásokat tudnak tervezni, fejleszteni. Képesek lesznek az egyes mobil, illetve egyéb vezeték nélküli hálózati rendszereket értékelni azok működési sajátosságai és jellemzői alapján; döntéseket tudnak hozni az egyes hálózatok használatát illetően.

Hálózatok építése és üzemeltetése (VITMAC00) – Sonkoly Balázs

A tárgy elvégzésével a hallgatók ismerni fogják az alapvető, mindennapi használatban előforduló hálózati berendezések és és ezek működtetéséhez szükséges szoftveres eszközök felépítését, működését és konfigurálási lehetőségeit. Képesek lesznek hálózati protokollok elemzésére és konfigurálására, egyszerű hálózatok beüzemelésére, működtetésére, menedzselésére és monitorozására.

Médiaalkalmazások és -hálózatok a gyakorlatban (VIHIAC02) – Petkovics Ármin

A hallgatók e tárgy keretében megszerzik a kiindulópontokat és alapokat ahhoz, hogy médialkalmazásokat és –szolgáltatásokat tudjanak tervezni, és képessé váljanak az ezeket nyújtó rendszereket üzemeltetésében dolgozni. Ennek érdekében elsajátítják a médiatartalom generálásának, feldolgozásának és tárolásának, valamint IP-hálózaton való továbbításának és közzétételének módjait és eszközeit.

Hálózatba kapcsolt erőforrásplatformok és alkalmazásaik (VITMAC03) – Maliosz Markosz

A tantárgy elvégzése során a hallgatók elsajátítják a nagyméretű számítási erőforrásokkal (adattárolás, számítási kapacitás, privát tartalomelosztó hálózat) rendelkező rendszerek kialakításának, vezérlésének, menedzselésének alapvető módszereit és fogalmait, valamint az ilyen rendszerek néhány alkalmazási területét. Képesek lesznek továbbá virtualizált hálózati környezetet használni, erre alkalmazást tervezni.

Infokommunikáció laboratórium 1 (VITMAC08) – Sonkoly Balázs

Témakörök: Linux rendszerek, OpenWRT; hálózatmenedzsment; Python script nyelv; Software-Defined Networking (SDN), OpenFlow hálózatok ; hálózati funkciók virtualizálása (NFV); virtuális hálózatok; mobilitásmenedzsment-eljárások; mobilitás kezelése az Internet Protokollban; valós teszthálózati mérések.

Infokommunikáció laboratórium 2 (VIHIAD02) – Huszák Árpád

Témakörök: digitális képkódolási eljárások gyakorlati alkalmazása; MPEG kódolás, CBR és VBR kódolási módok; IP streaming, IPTV, Internet TV; médiakreálás, vágás, effektek, animáció, felirat, hangsávok készítése; mérések valós P2P hálózatokon, egyszerű P2P hálózatok kialakítása; klaszter és grid rendszerek kialakítása laboratóriumi környezetben; felhőalapú operációs rendszerek (pl. OpenStack, OpenNebula).

Önálló labor témák és diplomatervezés

Az önálló laboratórium és a diplomaterv témák tipikusan a Multimédia Hálózatok és Szolgáltatások Laboratórium (MEDIANETS) kutatás-fejlesztési tevékenységéhez kapcsolódnak, s ezáltal lehetőséget teremtenek a hallgatóknak a tanszék kutatási és ipari fejlesztési munkáiban történő részvételre.

Az aktuális hallgatói projektjavaslatok a következő címen találhatók: http://www.hit.bme.hu/portal/args/oktatas/onallo_labor_temak

Példák:

 • Adatbányászati megoldások okos városokban
 • Gépi tanuláson alapuló forgalom- és járműirányítás
 • A kooperatív jármű-kommunikáció (V2X/C-ITS) technológiái és alkalmazása
 • Internetelérés okos járművekben

Témalabor a HIT-en

A témalabor bemutatja a specializáció, illetve ágazat tanszékéhez tartozó műhelyeket. A hallgatók a témalabor foglalkozásai során megismerkednek a műhely munkájával, és elsajátítják a műhely témáinak műveléséhez szükséges speciális szakmai ismereteket.

 • IT biztonság bootcamp
 • ICT rendszerek elemzése, tervezése és fejlesztése a gyakorlatban
 • Autonóm járművek a jövő intelligens városaiban
 • Drónok – autonóm repülő robotok
 • Hangjelfeldolgozás – effektpedál készítése
 • IoT rendszerek fejlesztése
 • A jelen és a jövő kvantumkommunikációs megoldásai

Szakmai gyakorlat és ipari kapcsolatok

A szakmai gyakorlat célja, hogy lehetőséget adjon a hallgatóknak az ipari környezettel történő ismerkedésre, az egyetemen szerzett tudás gyakorlati elmélyítésére. A tanszék számos olyan ipari céggel áll kapcsolatban és teszi lehetővé a szakmai gyakorlatot, melyek a szakirány szakterületéhez kapcsolódó tevékenységet végeznek. Néhány példa a teljesség igénye nélkül: Ustream, Ericsson Magyarország, Magyar Telekom, Antenna Hungária, Cisco Magyarország, Commsignia, AdasWorks, Holografika, Silicon Computers.

ustream-logoadasworks-logo  silicon-logocommsignia-logoericsson-logoholografika-logot-systems-logoahrt-logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elhelyezkedési lehetőségek

A végzett hallgatóknak sok elhelyezkedési lehetőség kínálkozik: távközlési és média szolgáltatóknál, a gyártóknál, infokommunikációs rendszereket működtető, valamint szolgáltatásokat fejlesztő kis- és középvállalkozásoknál.

Specializációfelelős

Petkovics Ármin, tudományos segédmunkatárs
BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
MEDIANETS Laboratórium
e-mail: petkovics@hit.bme.hu
tel: +36 1 463 2095